Политика за поверителност

Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите и съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие (до евентуалната му изрична писмена отмяна) предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Globalmarket.bg и / или упълномощени от дружеството трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на Globalmarket.bg, участие в игри, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта:
© 2023 Powered by Now.bg