Връщане на продукт

На основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, в четиринадесетдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

 • Потребителят предварително и писмено да информира Globalmarket.bg на имейл адрес info@globalmarket.bg, че на основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:
  • Конкретен магазин на Globalmarket.bg, в който ще върне стоката;
  • Банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
 • Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно за конкретния случай в посочения по реда на предходната точка магазин на Globalmarket.bg.
 • Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана цялостта на поставените от Globalmarket.bg защитни стикери. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с нейната гаранционна карта.
 • Всички консумативи и аксесоари, включени в комплекта на производителя, да бъдат неизползвани и с ненарушена цялост на оригиналните опаковки.
 • Да не са правени опити за разглобяване на продуктите.
 • Да не са налице повреди, причинени от неправилно транспортиране и употреба, както и от неспазване на изискванията на производителя.
 • Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. Рискът от случайното й погиване или повреждане до момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на Globalmarket.bg се носи изцяло от страна на потребителя.
 • В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Globalmarket.bg се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда, даден по-горе, банкова сметка) в срок от седем работни дни от връщането на стоката.
  * Общите условия
  * Условията за Лични Данни
  При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: